PROJECTE DE PERCUSSIÓ


Ja fa uns quants anys que les i els alumnes de sisè fan un petit projecte de percussió en el tercer trimestre.
La classe es divideix en 3 o 4 grups i escullen quin material faran servir.
Poden escollir:
Percussió corporal
Pilotes de bàsquet
Gots
Boomwhackers
Cubells (Bucket drumming)
Material reciclat (Stomp)
Pals

L’objectiu final és oferir un concert per a les famílies.

FITXES DE RITMES PER GRUPS

AUTOAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP