El moviment del so

El so pot ser agut o pot ser greu, però també pot ser ondulat i fer diferents dibuixos si un so és ascendent o descendent…

1) Prepara la fitxa i un llapis per dibuixar.

2) Mira el vídeo de la Teresa Patapum

 

 

3) Escolta i dibuixa com es mou el so.

4) Comprova si ho has fet bé.

5) Envia’m el teu full adjuntant-lo en aquesta tasca.

T’ho has passat bé?