JOCS ORQUESTRA

SECCIONS DE L’ORQUESTRA

A quina família d’instruments correspon cadascun d’aquests apartats de l’esquema de l’orquestra?

Escolta i Identifica les diferents seccions d’una ORQUESTRA SIMFÒNICA basat en la Guia d’orquestra per a joves de B. Britten