LECTURA RÍTMICA

Llegim ritmes de manera divertida!!

Negra – corxeres (TA – TITI)

Negra – corxeres – blanca (TA – TITI – TOO)

Negra – corxeres – blanca – silenci de negra (TA – TITI – TOO – (1))

Dansa de la Fada de Sucre de P. I Txaikovski

Bonus challenge

Ara en compàs de 3/4

La síncopa (SIn – COO – PA)

Negra amb punt corxera i contratemps de corxera (TAITI – (1)TI)

Semicorxeres (TAKATEKE), corxera i dues semicorxeres (TA TEKE), dues semicorxeres i corxera (TAKATE)

Beethoven Challenge

Ritme challenge