TEORIA

La teoria de la música és la branca de les ciències de la música que es dedica a l’estudi del llenguatge musical. Aquest camp d’estudi involucra la investigació dels diversos elements musicals, entre ells el desenvolupament i la metodologia per a analitzar, escoltar i compondre música. Això implica identificar i comprendre els patrons i les tècniques pròpies de la composició musical. En un sentit més concret, la teoria de la música es dedica a l’estudi dels elements principals d’aquest llenguatge, que són el ritme, la melodia, l’harmonia i l’estructura musical.[1]