RUTINES DE RITME

Nivell 1: negra i silenci de negra

Nivell 2: negra, silenci de negra i corxeres

Nivell 3: negra, silenci de negra i blanca

Fins a quin nivell ets capaç de picar el ritme?