Monthly Archives: març 2014

La música a primària en perill

Sabies que la nova Llei d’Educació elimina la Música com a assignatura troncal en l’educació primària ?

Estableix que la Música passi a ser assignatura optativa a l’elecció de les comunitats autònomes . Com a conseqüència , un alumne o alumna a Espanya pot acabar la seva escolarització obligatòria (primària i secundària) sense haver estudiat l’assignatura de Música en cap curs , cosa que no passa en pràcticament cap país de l’OCDE .

La música és cultura , ajuda a l’estimulació dels nens . Desenvolupa la psicomotricitat , el pensament lògic , les competències en idiomes , la sensibilitat artística , els valors i l’autoestima entre d’altres factors . Els nens haurien de tenir dret a una formació completa ia una bona educació musical .

No donar suport a la classe de música a primària significa privar els infants d’aquests factors , ja que molts només tenen l’oportunitat de conèixer l’educació musical a través de l’escola .

Signa aquesta petició i demana al Ministeri Wert que es mantingui l’Educació Musical a l’ensenyament obligatori al nostre país.

Gràcies .

1911743_293149764174950_1607532718_n