05/10/09

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/

CURS 2009/10

Període: 05/10/09 al  23/10/09

Llengua Catalana

Lliçó 2:
Les majúscules.
La sargantana.
El gat.
La narració de por.

Segon

6-11 Lectures
Refranys i frases fetes
Armari de llengua
Armari de llengua
Clic
Refrany

La frase: Subjecte,
predicat i complements
Fitxa
Noms propis. Majúscules

Power Point
Activitat Flash
El conte
Un mes un conte!

Tipus de contes
El còmic
Còmic Piu-Piu

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

TercerLa frase
Esquema
Joc

L’accent
Esquema
Esquema
– Clic
El diccionari:
Les definicions
Esquema
Mud

L’alfabet
Esquema
Clic
Clic
Text descriptiu
Exemple
Joc
Fitxa d’un animal
Exemple
Poema
Poemes bestials

Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Quart

Accent diacrític
Esquema
Clic
El diccionari. Paraules
guies, entrades i
accepcions
Esquema
Activitat
Paraules polisèmiques
Esquema
Mud
El text expositiu: Els
animals domètics.
Vídeo


Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova


Cinquè

Les abreviatures
Esquema

Els números ordinals
Esquema
L’ús del diccionari
Mapa conceptual
Activitat
Clic
El sentit figurat.
Frases fetes i refranys
Esquema
Mud
Clic
Joc

El text narratiu
La carbassa Carolina
Com es fa un conte?
Descripció d’una
fotografia
Joc
Joc

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Sisè

El punt
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
El text, el paràgraf i la frase
Esquema
Tipus de frases simples
Esquema
Activitats
La frase misteriosa
La ciència i la comunicació
Recerca Internet
El text narratiu: llegenda marina
La carbassa Carolina
La Noguer i l’Urgelius
Recull
Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

   

Llengua Castellana

Lliçó 2:

Historias de animales.
La famosa lluvia de
Piombino.
Miss Lunatic.
Escenarios fantásticos.

Segon

L’abecedari
Mud
Camp semàntic:
Els animals
Activitat
Famílies de paraules
Mud

La síl·laba tònica
Activitat
Teide

Endevinalles
Mud
La descripció
Aprendre a descriure
El conte
Clic

Poema
Poesies

– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

Tercer

Paraules homòfones
Esquema
Activitat
Mud

L’oració: Tipus
Esquema
Genmagic
Signes d’intorrogació
i exclamació
Activitat
El text narratiu:
El conte
Luna
El diàleg
Mud

Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Quart

Paraules agudes, planes,
esdrúixoles i
sobresdrúixoles
Esquema
Joc
Mud

L’oració: Tipus
Esquema

– Genmagic
El text descriptiu
Activitat
Lectura d’un mapa.
Itinerari. Pictogrames
Exemples

Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Cinquè

L’accent diacrític
Escoltar
Actividat
Paraules homòfones
Esquema
Activitat

Joc
L’oració: Tipus
Esquema
Activitat
La narració fantàstica
Escoltar un conte
El context de comunicació

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Sisè

Els triftongs: Accentuació
Esquema
Presentació

Tipus de llenguatges
Informació
El text narratiu
Contes Nea
El text epistolar: la carta
Mud
Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

   

Matemàtiques

Lliçó 2:

La suma i la resta.
Els nombres de quatre
i de cinc xifres.
La suma i la resta.
Multiplicació de
números naturals.

Segon

Suma i resta de nº de
2 i 3 xifres
Corrector d’operacions
Activitat Flash suma
Activitat

Propietat commutativa

de la suma
Activitat
Relació suma/resta
Activitats Flash resta
Activitats
Activitats

Polígons
MUD

Cercle i circumferència
Paisatge geomètric
Geometria a l’escola

Problemes
Clic

Editorial Vicens Vives
Internauta

Tercer

Cardinals fins a 99.999
Galí
Clic

Comparació i ordre
Activitat
Activitat

Aproximació al miler
Activitat
Activitat

Sumar i restar 10 i
100 amb nº de 2 i 3 xifres

Sèries decreixents
Activitat
Problemes
Autoavaluació

Editorial Vicens Vives
Internauta

Quart

Suma i resta de nº de
5 xifres
Activitat Flash suma
Activitats Flash resta

Propietats de la suma

Prova de la resta

Restar desenes de
100 i centenes de 1000

Orientació en un pla

Producte cartesià

Problemes
Problemes
Autoavaluació

Editorial Vicens Vives
Internauta

Cinquè

Multiplicació de 3 xifres
Esquema operacions
Activitat flash

Propietats de la
multiplicació

Descomposició de nº
–  Animmat
Parèntesis

Estimació
Clic
Problemes
Problemes

Dades innecessàries

Editorial Vicens Vives
Internauta

Sisè

La descomposició de nº
Activitat
Relació + -/x :
Operacions combinades
Joc
La divisió. Prova
Flash
La divisió
Escriptura nº naturals
Flash
Problemes
Quinzet
Editorial Vicens Vives
Internauta
Internauta

   

Coneixement del Medi
Natural
i Social

Lliçó 1:
Créixer sa.

Lliçó 2:

El nostre creixement.
Les parts d’una planta.
(Naturals)
El relleu. (Socials)

Segon

L’esquelet: Els ossos
Mud

Articulacions
Els músculs
Clic
El cervell
La sang
El cor
Cos humà
El cuerpo humano

Editorial Cruïlla
Activitats

Tercer

Alimentació
La dieta. Tipus d’aliments
Bons hàbits d’alimentació

Les dents
Activitats
Jocs: TASTA’M
Joc: D’on venen els aliments?
5 al dia: Jocs
Auca dels aliments
Butbloc
Editorial Cruïlla
Activitats

Quart

La reproducció
El creixement
D’on venen
els nens i les nenes.

Animació
Clic
Cos humà
Hàbits saludables
Mud
Joc
Relacions de parentiu

Els drets de l’infant

Autoavaluació

Editorial Cruïlla
Activitats

Cinquè

La salut
Calaixos de medi natural
Joc primers auxilis

Hàbit s saludables
Jocs

L’alimentació
Calaixos de medi natural

Tasta’m
Els nutrients
Presentació
La dieta
L’alimentació

El relleu: Poble,
comarca
, comunitat, país,continent i planeta.

Excel

Editorial Cruïlla
Activitats

Sisè

La salut i la malaltia
Calaixos de medi natural

Joc primers auxilis

Els hàbits saludables
Jocs
Etapes de una malatia infecciosa
Algunes malalties
Microorganismes
Web consulta
Prevenció i tractament
Vídeo
Clic

El relleu: Poble,
comarca, comunitat, país,
continent i planeta.

Excel

Editorial Cruïlla
Activitats

   


Altres activitats TAC del trimestre

   

Programació 1r trimestre ZER.

Activitats a Butbloc.

 

Activitats cd

Aquest article ha estat publicat en Curs 2009/10. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *