Pla de Formació de Centre sota la perspectiva d'una Zona Escolar Rural.

texas lottery

El Pla de Formació de la Zer El Sió va ser fruit, per una part de la necessitat de tirar endavant el Projecte de l’Aula Rural Integrada de RED.es, projecte que té com a objectiu integrar les TIC al Currículum i a la gestió de la Zona a partir de la dotació de 33 Tablets PC pels alumnes, 11 portàtils pels mestres, 7 projectors multimèdia per les aules, 1 servidor i 4 punts de red, entre d’altres materials; i per l’altra la possibilitat que se’ns oferia des del Servei Educatiu de la Noguera de realitzar un curs en el que et facilitaven les estratègies a tenir en compte a l’hora d’elaborar aquest document i et permetia compartir experiències al respecte. 

A inicis del curs 2006/07 a la Zona Rural El Sió podem dir que l’aula d’informàtica deixa pas als ordinadors a l’aula. Els Tablets PC s’utilitzaran com una eina més en el procés d’ensenyament-aprenentatge; per això cal un nou plantejament de la formació dels docents. Ja no es tracta tan sols de fer classes d’informàtica, ara es tracta d’utilitzar aquests aparells, com si fossin una llibreta, un quadern de música, un llibre de text, un diccionari o un bloc de dibuix, per citar alguns exemples. 

Un membre de l’equip directiu assisteix a les sessions presencials del curs, amb el compromís que transcorregudes aquestes i un cop detectades les necessitats i les fortaleses en quant a formació a la nostra zona, tan a nivell individual com col·lectiu, elaborarà i presentarà el Pla de Formació de la Zer, en el termini establert. El Servei Educatiu de la Noguera es compromet per la seva banda, a facilitar els recursos necessaris per tal de pal·liar les mancances de formació que es detectin i que impedirien el bon desenvolupament del Pla de Formació. 

De les sessions del curs es recull tot un degoteig d'informació com és una nova manera de concebre la formació (diferents modalitats en funció de l'objectiu, individual, de centre o d'organització, voluntària amb compromís, lligada a la tasca desenvolupada i ingestió i digestió), què s'entén per pla de formació (document que recull la planificació a mig termini de les necessitats formatives, presents i futures, tant a nivell individual com col·lectiu, que permeten millorar les competències de les persones per aconseguir els objectius fixats per la pròpia zer), les fases a seguir en el procés d'elaboració (de diagnòstic, d'anàlisi, de disseny i d'avaluació.), com gestionar el coneixement (DAFO), etc…

Recollida aquesta informació en un full explicatiu, es comenta al Claustre i es presenten tres graelles per a la detecció de les necessitats de formació.

""

 

Un cop recollides les graelles es fa el buidatge dels resultats amb la confecció d'uns gràfics il·lustratius, es posa en comú amb la resta de docents i es pren la decisió d'encaminar la nostra formació cap a la utilització dels recursos TIC, optimitzant la dotació Red.es.

""  ""  "" 

Realitzades les fases de diagnosi i d'anàlisi, es passa a la de disseny. Es formulen uns objectius, es determinen uns àmbits d'aplicació i una temporalització.

""

Seguidament l’equip directiu elabora un quadre amb les actuacions de formació a realitzar, per tal d’aconseguir els objectius formulats. També s’especifica la modalitat de coordinació per a cadascuna d’aquestes actuacions. La interna es durà a terme entre els membres del Claustre i l’externa correrà a càrrec del formador/a que assigni el Servei Educatiu de la Noguera. 

""

Per últim l’equip directiu recollirà l’avaluació feta en cada curs i en traurà les propostes de millora escaients. L’avaluació figurarà en la Memòria del curs i les adequacions en la Programació General.  

Ja hem posat en pràctica el nostre Pla de Formació, es realitza quinzenalment els dijous al migdia; però encara és aviat per poder dir alguna cosa, que no sigui fer menció a la il·lusió dipositada. Per consultar aquest document podeu accedir a l’adreça electrònica:

http://www.xtec.cat/zerelsio/pla_formacio_zer_sio.pdf

Marisol Solduga Salse Zer El Sió.

Butsènit d’Urgell, 13 de març de 2007.

Aquest article ha estat publicat en Articles. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a Pla de Formació de Centre sota la perspectiva d'una Zona Escolar Rural.

  1. Retroenllaç: Racó » Mestra d’una ZER: Estratègies i recursos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *