Hem començat una activitat força interessant “LES CACERES DEL TRESOR”

 

Relacionant el tema de Sant Jordi estem fent la cacera de Simbols i tradicions  catalogada dins de l’àrea de Medi Social.

L’activitat es realitza a l’hora d’informàtica un cop a la setmana.

Els alumnes  busquen informació dins la pàgina corresponent i utilitzant els “recursos” que proposa la pàgina per obtenir totes les dades i ACONSEGUIR LA GRAN PREGUNTA.

Una Cacera del tresor és un tipus d’activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes. Algunes inclouen una “Gran pregunta” al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirits durant el procés. En aquest text s’explica què és una cacera del tresor, les seves potencialitats didàtiques, on trobar les caceres ja preparades a Internet i com preparar-les nosaltres mateixos, en funció dels nostres objectius curriculars.

 Una “cacera del tresor” (en anglès “Treasure Hunt”, “Scavenger Hunt” o “Knowledge Hunt”, ja que de les tres formes se la coneix) és una de les estructures d’activitat didàctica més populars entre els docents que utilitzen la Internet en les seves classes. En essència, una cacera del tresor és una hola de treball o una pàgina web amb una sèrie de preguntes i una llista de pàgines web en les quals els alumnes busquen les respostes. Al final s’acostuma incloure la “gran pregunta”, la resposta no apareix directament en les pàgines web visitades i que exigeix integrar i valorar lo après durant la recerca. Les caceres del tresor són estratègies útils per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en general i amb l’accés a la informació a través de la Internet en particular

Tret d’un article d’en Jordi Adell

Centre d’Educació i Noves Tecnologies
Universitat Jaume I

 Enllaços a seguir:

http://blocs.xtec.cat/montserratcs5a/

WEBQUESTS, Caceres del Tresor, Quaderns virtuals

http://www.xtec.es/~mlluelle/caceres/simbols.htm

ON TROBAR CACERES DEL TRESOR:          http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/index.htm 

Isa