http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapesflash.htm

          Catalunya       

              Mapa Mundi

  Europa  

         Àfrica

En aquesta adreça practicareu els mapes a més a més es pot canviar l’idioma.

És força interessant.

Isa