Category Archives: Física

Col·lisió de dues partícules

Miniaplicació

Considerem que en un impacte o col·lisió entre diverses partícules es verifica el principi de conservació de la quantitat de moviment del sistema de partícules:

F externes = 0  ;  p = constant

També hi ha un intercanvi d’energia entre els cossos que xoquen i, per tant, apliquem el principi de conservació de l’energia:

Energia del sistema abans del xoc = energia després del xoc + pèrdues en forma de calor

Tipus de xocs:

Tipus de xoc p Ec situació després del xoc
elàstic es conserva es conserva lliures
Inelàstic es conserva no es conserva lliures
Perfectament inelàstic es conserva no es conserva units

En la majoria de casos, els xocs són inelàstics en major o menor grau: sempre hi ha deformacions i escalfaments en els xocs, tot i que entre boles de marfil o de vidre es poden considerar pràcticament elàstics.

Els únics xocs realment elàstics són entre partícules atòmiques, nuclears i fonamentals.

Per resoldre la majoria de problemes i situacions de col·lisió entre partícules, a part dels principis de conservació de quantitat de moviment i d’energia, cal introduir alguna dada experimental sobre els angles entre les direccions de les partícules abans o després del xoc.