Moviment educatiu

El moviment educatiu de l’Alt Camp, (MEAC), sorgeix de la necessitat, d’un grup de docents, per a trobar-nos i compartir experiències i vivències del món, sobretot, educatiu.

Som una una associació adscrita a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

Després de compartir converses, berenars, i trobades, decidim que pot ser un punt de partida ampliar el cercle i fer-ho extensiu a tota la comunitat implicada en l’acompanyament de persones,  i que hi vulgui participar.

Així doncs, engeguem el moviment, amb la intenció de compartir i fer més gran aquest petit cercle que cada vegada es va ampliant!

Si voleu saber:

Gràcies per implicar-vos-hi!