Avís legal

El moviment educatiu de l’Alt Camp (en endavant, MEAC) té la seu al carrer Molls de l’Estació núm. 1, 43800 Valls (Tarragona), i el NIF número G55759633.

El MEAC es reserva el dret d’actualitzar els continguts del lloc web i d’eliminar-los, com també de limitar-ne l’accés i d’impedir-lo, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

L’ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant, l’usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, en la versió publicada pel MEAC, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi al lloc web.

La web del MEAC pot ser visitada lliurement pels usuaris.

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en el lloc web és de l’usuari.

El MEAC queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i l’ús per part de terceres persones de les informacions, la publicitat i les opinions facilitades pels usuaris del lloc web.

El MEAC no es fa responsable en cap cas dels continguts, les informacions o les imatges que no depenguin del lloc web i que no estiguin gestionats pel MEAC.

El MEAC no es fa responsable de l’ús indegut del nom d’usuari i la contrasenya dels usuaris per accedir als continguts i serveis que els requereixin i que s’ofereixin al lloc web, ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l’oblit del nom d’usuari i de la contrasenya, ni de l’ús indegut per terceres persones no autoritzades.