Blog Archives for category Víctor Català

Víctor Català (Caterina Albert)

PORTALS DE LITERATURA Víctor Català (Caterina Albert) (Lletra) http://lletra.uoc.edu/ca/autora/victor-catala-caterina-albert/detall Caterina Albert (Víctor Català) (AELC) http://www.escriptors.cat/autors/albertc/pagina.php?id_sec=631 Víctor Català (Caterina Albert). Magisteri… Continue reading »

Solitud (1905), de Víctor Català

Solitud Víctor Català Estudi preliminar (p. 7-49), propostes de treball i de comentaris de text (p. 359-399) a cura de… Continue reading »