Bartomeu Rosselló-Pòrcel

PORTALS DE LITERATURA

Bartomeu Rosselló-Pòrcel (AELC)
http://www.escriptors.cat/autors/rosselloporcelb/

Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Lletra, UOC)
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/bartomeu-rossello-porcel

Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Traces)
http://www.traces.uab.es/tracesbd/cerquesguiades/rossello-porcel/index.html

 

AUQUES

Auca de Bartomeu Rosselló-Pòrcel (1913-1938)
http://www.auques.cat/textos.php?auca=rosporcel

 

VIDEOS

L’empremta de Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Telenotícies TV3 (07/04/2012).
http://www.tv3.cat/videos/4036531/Lempremta-de-Bartomeu-Rossello-Porcel

 

BIBLIOGRAFIA

Bartomeu Rosselló-Pòrcel: a la llum. A cura de Xavier Abraham i Pere Rosselló Bover. Palma de Mallorca: Ajuntament de Palma, 1999.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Blai Bonet. A cura de Pere Rosselló Bover. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General; Barcelona: Abadia de Montserrat, 2000.
Disponible parcialment a Google Books: http://books.google.es/books?id=_3ZPpW-1aAUC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false

Bou, Enric “Bartomeu Rosselló-Pòrcel”, Història de la literatura catalana, 10.  Barcelona, Ariel, 1987.
Extracte disponible a Mallorcaweb: http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/rossello-porcel/lapoesiaderp.html#Bou

Dolç, Miquel. “Aproximació a Bartomeu Rosselló-Pòrcel”, Estudis de crítica literària: de Ramon Llull a Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Introducció i edició a cura de M. del Carme Bosch. [Ciutat de Mallorca]: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Universitat de les Illes Balears; Barcelona: Abadia de Montserrat, 1994, P. 214-233.

Mosquera, Roberto. Rosselló-Pòrcel. Vida i poesia. Palma: Documenta, 2013.

Mosquera, Roberto.L’àngel adolescent: vida i poesia de Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Mallorca: UIB, Institut d’Estudis Baleàrics; Barcelona: Abadia de Montserrat, 2008.

Disponible parcialment a Google Bokks: http://books.google.es/books?id=r17T23TfeywC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false

Pijoan i Picas, Maria Isabel. Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel en llunyanies de foc i de llum. Presentació de Joan Colomines. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1992.
Disponible parcialment a Google Books: http://books.google.es/books?id=QGKmtsZpxOEC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false

 

ARTICLES EN LÍNIA

Balaguer, Josep M. “‘Imitació del foc’ de B. Rosselló-Pòrcel: una concepció del món, del poeta i de la poesia”, Els Marges, 21 (gener de 1981).
Disponible a RACO: http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/download/106632/157873

Ferrer, d’Antoni-Lluc. “Sobre la poesia de Bartomeu Rosselló-Pòrcel”, Els Marges, 6 (febrer de 1976), p. 119-124.
Disponible a RACO: http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/111354/156670

 

REPERTORIS BIBLIOGRÀFICS

Estudis i articles (Traces)

Estudis (AELC)

Articles (AELC)

 

Comments are closed.