Literatura catalana. PAU

PAU 2015

LITERATURA CATALANA (2015)

L’estructura de l’examen i els criteris generals d’avaluació de Literatura Catalana de les PAU 2013 seran els mateixos de les convocatòries anteriors. D’altra part, aquesta guia de lectura té un caràcter simplement orientatiu.

Lectures prescriptives (Promoció 2015)

1. Mar i cel, d’Àngel Guimerà

El Romanticisme i la tragèdia. L’aportació d’Àngel Guimerà a la tragèdia romàntica. Aspectes neoclàssics, romàntics i realistes a Mar i cel. La presentació dels personatges: els indicis i els comentaris del primer acte. La relació d’Osman i Mahomet amb les dones: el paper de l’anticipació. El significat dramàtic i ideològic de Joanot. La identitat i l’amor en Saïd. Els impulsos eròtic i maternal en Blanca. La religió com a fanatisme. Mestissatge, tolerància i fraternitat en relació als dos bàndols en conflicte. El valor del sacrifici. Col·loquialisme i formalitat en la llengua dramàtica.

2. Antologia poètica, de Josep Carner

Josep Carner com a poeta noucentista. Els pretextos poètics. El tractament simbolista. La tensió entre realitat i ideal. El distanciament poètic en relació amb la ironia. L’objectivitat pretesa o real. Ciutat, ciutadanisme i classicisme. El món rural. L’amor com a joc elegant. L’amor com a fracàs sentimental. La influència de la poesia anglesa. Paisatge i jo líric. El postsimbolisme com a superació del Noucentisme. La preocupació per l’home i el seus límits. L’abstracció existencial i el lirisme dels objectes i els paisatges. L’efecte de la Guerra Civil i l’exili forçós en la poesia de Carner. La narrativitat filosòfica de Nabí: solitud i missió del poeta. Una poètica de l’exili: solitud, record, enyorança, elegia i retorn. Llengua, tècnica poètica i virtuosisme: l’evolució formal de la poètica carneriana.

3. Antologia poètica, de Bartomeu Rosselló-Pòrcel

La ruptura estètica amb l’‹‹Escola mallorquina››. L’acostament a la poesia pura. Els instants crepusculars. El barroquisme. L’acostament a l’avantguardisme. L’evolució de les formes poètiques. Un cert decadentisme. La relació amb la poesia de la Generación del 27. El joc intertextual. Les imatges del foc, del vent i la llum. El recurs de l’oxímoron. Heràclit i el concepte de món. La comprensió intel·lectual de món i la necessitat d’art. La relació entre coneixement, art i llenguatge. La relació entre poesia i existència.

4. Antígona, de Salvador Espriu.

El mite d’Antígona en l’antiguitat clàssica. Antígona i el teatre contemporani: Bertolt Brecht i Jean Anouilh. Antígona en el teatre català. Salvador Espriu i les dues versions d’Antígona. Estructura i personatges principals. La progressió dramàtica. Característiques morals i polítiques de l’enfrontament Creont-Antígona. Anàlisi i significació de la figura del Lúcid Conseller. Dissolució del destí i responsabilitat. La pietat i el perdó. Significació d’Antigona en la postguerra espanyola. L’aportació específica d’Espriu al mite d’Antígona. Altres mites en el teatre d’Espriu: Esther i Fedra.

5. Invasió subtil i altres contes, de Pere Calders
Característiques i temes de la narrativa breu de Pere Calders. L’humor i la ironia. Somni i fantasia en oposició a norma social i vida quotidiana. La subversió de l’ordre lògic de la realitat. Temes de la literatura fantàstica. Acceptació i transgressió dels codis. Personatges, caricatura i visió escèptica de la condició humana. El personatge-narrador i les formes d’objectivització. El tractament de la llengua. Intenció crítica i judici moral. Els «Contes breus»: síntesi formal, acudit i jocs lingüístics.

6. Jardí vora mar, de Mercè Rodoreda

La presència del mite en aquesta novel·la. El distanciament. La consciència de la mort. El sentit tràgic. L’aigua com a element simbòlic. El behaviorisme: tècniques de construcció. Eugeni i Rosamaria: infantesa i record. Els dos camins fonamentals de coneixement de les relacions amoroses. El diari d’Eugeni. Mar i jardí: el suïcidi d’Eugeni. La impossibilitat de recuperació del passat.

Font:
Lectures prescriptives de Literatura catalana per a les PAU 2015.

 

Orientacions:

Literatura catalana. PAU 2015: Estructura de l’examen i criteris generals d’avaluació

Models d’exàmens:

Models d’exàmens 2014, 2013 i 2012: Enunciats d’exàmens i pautes de correcció PAU

Selecat. Exàmens de Selectivitat de totes les materies anys dels anys 2000-2014

Comments are closed.