Antologia poètica (1934-1938), de Bartomeu Rosselló-Pòrcel

 

POEMES DE L’ANTOLOGIA

Nou poemes (1933):

1. “Poques paraules surten…”
2. “Sonet”
3. “Quan arribarà aquell moment…”
4. “Ombres, detureu el pas…”

Quadern de sonets (1934):

5. “Espatlla”
6. “Sonet fàcil a un amic de bella conversa
7. “Brollador”
8. “Inici de campana”
9. “Sonet marí”
10. “Leda”

Imitació del foc (1938):

11. “Cançó després de la pluja”
12. “Història del soldat”
13. “Noça”
14. “Dansa de la mort “
15. “Pont del vespre”
16. “Indecisa, rara, nova…”
17. “Oració per quan les donzelles tenen mal de cap”
18. “A una dama que es pentinava darrera una reixa en temps de Vicenç Garcia”
19. “L’estiu ple de sedes”
20. “Pluja brodada”
21. “Compliment a Mercedes”
22. “Sóller”
23. “Només un arbre, a la vorera, porta..”.
24. “Auca”
25. “A Mallorca durant la guerra civil”
26. “Escolto la secreta…”
27. “En la meva mort”

Altres poemes no recollits en volum:

28. “Medallons”

 

TEXTOS DE L’ANTOLOGIA

Antologia (IES Can Puig)
http://www.iescanpuig.com/ewccp/lib/exe/fetch.php?media=mlopez:antologia_rosselllo-porcel.doc

 

EDICIONS

 

Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Tempestat de flama. Antologia poètica.
Barcelona: Educaula, 2013. (Col. Educació 62). ISBN: 978-84-15192-84-8. Preu amb IVA (4%): 11.95 euros
Introducció, bibliografia i propostes de treball a cura de Roberto Mosquera.
FITXA: http://www.lecturanda.cat/cataleg/detall/llibre/7948
Disponible parcialment a Google Books: http://books.google.es/books?id=D_6Irctay7sC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false

 

 

ALTRES EDICIONS

Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Obra poètica. Palma de Mallorca: Ediciones R. O. D. A., 1949.
Disponible a Càtedra Màrius Torres: http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/biblioteca/visor2.php?tipus=cont&tornar=autors&op=0&autor=ross010&codi=209&ordre=edicio

Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Imitació del foc. Edició crítica i introducció (p. 5-60) a cura de Josep M. Balaguer. Barcelona: Edicions 62, 1991.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Poesías/Poesies. Madrid: calambur, 2012.
Disponible parcialment a Google Books: http://books.google.es/books?id=lgBXv6bb5ToC&hl=ca&source=gbs_navlinks_s

AUDICIONS

VÍDEOS

Sonet, interpretat per Maria del Mar Bonet
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7hEb0mB__zk

Inici de campana, interpretat per Txell Sust.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iUMJDh8C7d0

A Mallorca, durant la guerra civil, recitat per Carles Duarte
http://www.ara.cat/programes/Carles_Duarte-Bartomeu_Rossello-Porcel-Els_millors_poetes_catalans_del_segle_XX_3_778152180.html

ÀUDIOS

A Mallorca, durant la guerra civil, interpretat per Maria del Mar Bonet
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=197&titol=1309

En la meva mort, interpretat per Maria del Mar Bonet
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=197&titol=1310

Inici de campana, interpretat per Maria del Mar Bonet
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=197&titol=1312

Sóller, interpretat per Maria del Mar Bonet
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=197&titol=1308

 

GUIES DE LECTURA

Balaguer, Josep M. “Introducció” a Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Imitació del foc. Barcelona: Edicions 62, 1991, p. 5-60.
Extracte disponible a Mallorcaweb: http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/rossello-porcel/lapoesiaderp.html#Balaguer

Mosquera, Roberto. “Introducció” a Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Tempestat de flama. Antologia poètica. Barcelona: Edicions 62, p. 7-45.
Disponible a Calaix de lectures: http://calaixdelectures.blogspot.com.es/2013/08/tempestat-de-flama-antologia-poetica.html

 

COMENTARIS DE POEMES

NOU POEMES (1933)

Arrom, Sebastià P. “Notes a Nou poemes“, Reduccions, 32 (desembre de 1986), p. 49-66.
Disponible a RACO: http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/46720/57973

 

QUADERN DE SONETS (1934)

Josep Bargalló Valls. “Els poetes de l’any. Qüestions mètriques. Rosselló-Pòrcel, Villangómez, Estellés, Espriu”, Veus baixes, 1.
http://www.veusbaixes.cat/veus_baixes/1_files/Veus_baixes1_2%20Bargallo%CC%81%20Valls.pdf

Josep Bargalló, El sonet a l’obra de Rosselló-Pòrcel
http://josepbargallo.wordpress.com/2013/01/25/el-sonet-a-lobra-de-rossello-porcel/

Josep Bargalló, “Espatlla’: de Rosselló-Pòrcel a Palau i Fabre (el sonet com a marc d’una altra hipertextualitat)
http://josepbargallo.wordpress.com/2012/06/13/2300/

 

IMITACIÓ DEL FOC (1938)

HISTÒRIA DEL SOLDAT

Romeu i Figueras, Josep. “La ‘Història del soldat’ de Rosselló-Pòrcel: un estudi estructural”, Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, 2. De Maragall a Brossa. A cura de Narcís Garolera i Carbonell. Barcelona: Curial, 1982, p. 93-114.

Romeu i Figueras, Josep, “Poesia popular i neopopularisme. Selecció i combinació en la “Història del soldat”, de Bartomeu Rosselló-Pòrcel”, Poesia popular i literatura. Barcelona: Curial, 1974, p. 126-169.

A UNA DAMA QUE ES PENTINAVA DARRERA UNA REIXA EN TEMPS DE VICENÇ GARCIA

Josep Bargalló, Exercici comparatiu del poema ‘A una dama que es pentinava darrera una reixa en temps de Vicenç Garcia’
http://josepbargallo.wordpress.com/2012/04/07/el-sonet-duna-hermosa-dama-que-es-pentinava-de-francesc-vicent-garcia-a-rossello-porcel/

Josep Bargalló, Una dama de cabell negre que es pentina: del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
http://josepbargallo.wordpress.com/2013/05/20/una-dama-de-cabell-negre-que-es-pentina-del-rector-de-vallfogona-a-gerard-verges/

AUCA

Lladó, Mariantònia, “Sobre “Auca” de B. Rosselló-Pòrcel”, Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans. Barcelona, Curial, 1985, p. 214 i ss.
Extracte disponible a Mallorcaweb: http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/rossello-porcel/lapoesiaderp.html#Lladó

Veny-Mesquida, Joan Ramon. “Notes sobre “Auca” de B. Rosselló-Pòrcel”, Els Marges. Barcelona, Núm. 32 (1984, Setembre), p. 121-127.
Disponible a RACO: http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/108281/157755

MALLORCA, DURANT LA GUERRA CIVIL

Moral de Prudon, Montserrat. “Un poema de B. Rosselló-Pòrcel: ‘A Mallorca durant la guerra civil'”, Randa. Barcelona, núm. 7 (1978), p. 71-79. Reproduït a Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, 2. De Maragall a Brossa. A cura de Narcís Garolera i Carbonell. Barcelona: Curial, 1982, p. 115-128.
Extracte disponible a Mallorcaweb: http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/rossello-porcel/lapoesiaderp.html#Moral de Prudon

Mosquera, Roberto. “El compromís poètic de Rosselló-Pòrcel: ‘A Mallorca, durant la guerra civil'”,
Randa. Barcelona, núm. 40 (1997), p. 139-149.

EL CAPTIU

Carbonell, Manuel. “Rosselló-Pòrcel i Nietzsche. A propòsit del poema ‘El captiu'”, Reduccions, 86 (desembre de 2006), p. 83-114.
Disponible a RACO: http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/55568/115525
Extracte disponible a Mallorcaweb: http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/rossello-porcel/carbonell.html

 

TEMES DIVERSOS

Balaguer, Josep M. “Imitació del foc de B. Rosselló-Porcel: una concepció del món, del poeta i de la poesia”, Els Marges, Núm. 21 (Gener 1981) , p. 27-45.
Disponible a RACO: http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/106632/157873

Marrugat, Jordi. “Del peix, el mar i el vent com a representacions de l’home, el món i la vida en la poesia catalana contemporània (Carner, Riba, Manent, Rosselló-Pòrcel i Palau i Fabre)”, Llengua & Literatura, núm. 19 ( 2008) , p. 87-128.
Disponible a RACO: http://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/view/151375/203275

Prats, Antoni. “La figura de l’àngel en la poesia de Bartomeu Rosselló-Pòrcel”, Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny (II). Barcelona : Universitat de Barcelona : Abadia de Montserrat, 1998, p. 377-393. Nota: Estudi de la presència de la figura de l’àngel en cinc poemes de Bartomeu Rosselló-Pòrcel (“Sonet marí”, “El captiu”, “Dansa de la mort”, “Ardent himne” i “Vestits de llum i de somni”) i de les seves possibles influències.

Trias, Lluïsa. “La simbologia del foc en la poesia de Rosselló-Pòrcel”, dins Estudis de llengua i literatura catalanes, IX. Miscel·lània Badia i Margarit, 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984, p. 211-217.

 

Comments are closed.