Estudis i polèmiques sobre les lectures obligatòries de literatura catalana

ORDENACIÓ CURRICULAR

“Matèries de modalitat Humanitats i ciències socials. Literatura catalana”. Curriculum batxillerat. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya, s. d., p. 377-384.
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0028/f2989dc7-8a2c-4b2f-86e8-4d5929f43fd7/PUBL-curriculum_batxillerat.pdf

La lectura en un centre educatiu. Barcelona: Departament d’Ensenyament, 2013.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/lectura-centre-educatiu/

DICTÀMENS I INFORMES

Aulet, Jaume; Pere Martí
Dictamen sobre la situació de la literatura catalana en l’ensenyament secundari.
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres, febrer 2007.
http://jornades.uab.cat/simposiensenyamentcat/sites/jornades.uab.cat.simposiensenyamentcat/files/2007-02_dictamen_literatura.pdf

ARTICLES I ESTUDIS

Amat Vidal, Maite ; Gemma Lluch Crespo
“L´educació literària en els llibres de text de secundària anàlisi crítica i comparativa”.
Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, núm. 77, 2018, págs. 60-66
https://hdl.handle.net/10550/72501
Resum: El propòsit d’aquest article és presentar els resultats d’una anàlisi comparativa sobre com els llibres de text de primer d’ESO treballen els textos literaris. Els resultats obtinguts han permès constatar que l’espai que es destina a la literatura és escàs, confirmar el predomini del gènere narratiu i evidenciar l’escassa presència de textos literaris escrits per dones.

Aulet i Amela, Jaume ; Martí, Pere
“Entre la legalitat i la realitat”, dins Daniel Casals i Francesc Foguet (ed.). La llengua i la literatura catalanes a les aules del segle XXI. Barcelona: IEC, UAB, 2012, p. 47-63.
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000183/00000040.pdf

Jaume Aulet i Pere Martí
“La literatura catalana a l’ensenyament secundari. Un procés de degradació, amb propostes per aturar-lo”.
Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències
de Catalunya, núm. 127 (febrer de 2007), ps. 100-118.

Carbonell, Antoni
“Lectures al batxillerat: un protagonisme necessari”.
Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, núm. 26 (2002). Dossier: La llengua i la literatura al batxillerat), p. 87-92

Carbonell, Antoni; Isarch i Borja, Antoni
“Lletres de batalla: la literatura a la secundària”.
Afer d’estat: la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat.
Edició a cura de Daniel Casals i Francesc Foguet
Barcelona: IEC, Universitat Autònoma de Barcelona, 2018, p. 65-78

Ginebra Serrabou, Jordi
“La llengua i la literatura al BUP i al COU. Balanç i lliçons per al futur”
Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, núm. 26, 2002 (Dossier: La llengua i la literatura al batxillerat), págs. 65-72

Marqués Ferrer, Cristina
“Contra les lectures obligatòries: assaboreix-les!”
Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i Literatura (16è : 2015 : Alacant)
Ítaca, núm. 7 (2016), p. 17-28 (Monogràfic: “Educació literària”)
https://projectetraces.uab.cat/tracesbd/itaca/2016/itaca_a2016n7p17.pdf

Martí Bertran, Pere ; Jaume Aulet
“El Currículum de literatura. Del batxillerat a la universitat”.
Raons de futur. Barcelona, Bellaterra: Institut d’Estudis Catalans, Universitat Autònoma de Barcelona, 2015, p. 105-127.
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000219/00000004.pdf

Martí Bertran, Pere
“La literatura catalana a l’ensenyament postobligatori: Aproximació a una degradació”.
Articles: Revista de Didàctica de la llengua i la literatura, núm. 26 (gener-febrer-març 2002), p. 93-104. Reproduït a Cornabou. Revista de Literatura Infantil i Juvenil.
http://www.andreusotorra.com/cornabou/dossiers/articles/martiper.html

Serra Ferré, Llucia
El cànon literari català: estat de la qüestió i particularitats
Treball de fi de grau
http://hdl.handle.net/11201/820
Data de dipòsit: 2014-09-29

ARTICLES D’OPINIÓ

Aulet, Jaume; Pere Martí
“La literatura catalana a l’ensenyament secundari”.
L’Avenç, núm. 326 (juliol-agost de 2007), p. 10-11.

Guix, Gerard.
“Lectura obligatòria”.
NacióDigital (28 de gener de 2014).
https://www.naciodigital.cat/opinio/7570/lectura/obligatoria

Martí i Bertran, Pere
“La literatura a secundària i la formació de lectors literaris”.
Serra d’Or, núm. 674 (Febrer 2016), p. 18-22 (Fets i opinions. Monogràfic: La literatura a l’aula)
Resum: L’autor reflexiona sobre diversos aspectes que afecten l’ensenyament de la literatura a l’ESO i batxillerat i que sovint han generat polèmica: l’obligatorietat de les lectures, la literatura infantil i juvenil com a material de lectura a l’aula, el treball complementari i la finalitat de les lectures literàries.

Molist, Mercè
“Assignatura: literatura”.
Avui Cultura. Barcelona (1998, 2 d’abril), p. 1-3.
Inclou el temari i el llistat de lectures de literatura catalana del nou batxillerat.
Resum: L’article fa un resum dels problemes principals amb què es troben els professors de literatura catalana actualment amb els temaris i les hores lectives que s’imposen en el nou pla d’estudis. Durant tot l’article es fa referència al famós llibre de l’escriptor francès Daniel Pennac: ‘Com una novel·la’.

Nopca, Jordi
“Quins llibres s’han de llegir l’institut?”
Ara, 23 abril 2017, p. 12-13 (Dossier. Sant Jordi 2017)
Resum: A propòsit de les lectures prescrites a secundària i batxillerat, de la seva funció real, de com influeixen en els alumnes i de quina evolució han seguit al llarg del temps.

MANIFESTOS

Jaume Aulet, Anton Carbonell, Jordi Castellanos, Marina Gustà, Jaume Macià i Teresa Muñoz
“¿Cap a on van la llengua i la literatura a l’ensenyament secundari?”.
Avui (21-XII-2004), p. 17.

Jaume Aulet, Anton Carbonell, Jordi Castellanos, Marina Gustà i Teresa Muñoz
“¿Por qué no enseñamos a leer?”.
La Vanguardia (12-I-2006), p. 22.

“Per una presencia digna de la literatura a l’ensenyament”.
Núvol (22/06/2012).
https://www.nuvol.com/llengua/manifest-per-una-presencia-digna-de-la-literatura-a-ensenyament-1380

“La literatura en el nou país que construïm”
https://www.catorze.cat/noticia/1179/literatura/nou/pais/construim

Col·lectiu Pere Quart
“SOS. Literatura a l’ensenyament”
https://www.nuvol.com/llibres/sos-literatura-a-ensenyament-36152

Comments are closed.