RECURSOS ÀREA TIC i TAC: 18 PARAULES, SERVEIS, CONCEPTES

Què és  18 ?

18 és un projecte que neix a l’Àrea Tic i àrea Tac als Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona .
Presenta com a finalitat poder explicar de forma molt breu, senzilla i fàcil d’entendre, els conceptes bàsics per a poder moure’s els coordinadors i coordinadores tic i tac dels centres, tant de primària com de secundària

Què pretenem ?

Qualsevol lector i lectora podrà abarcar els temes que presentarem, de forma que la dificultat sempre passarà del nivell més baix elemental a un nivell mitjà. De vegades donem per sabuts molts temes . No sempre és així i cal explicar amb un baix nivell de complexitat alguns dels termes que habitualment fem servir . De la mateixa forma passa amb portals i aplicacions de la Xtec o Gencat. Mai està de més repasar funcionalitats, més encara pensant en el nomenament de noves coordinacions tic/tac als centres.

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *