LECTURAR FÀCIL. UNA NECESSITAT PER A L’ALUMNAT NOUVINGUT A L’ESO

A la llicència d’Estudis d’en Jaume Serra Milà La lectura fàcil: una necessitat per a la inclusió de l’alumnat nouvingut d’ESO podreu trobar: 1) “La Fletxa Negra”, adaptada a lectura fàcil per a alumnat nouvingut de llengua no romànica. 2) Descripció del procés seguit en l’adaptació. 3) Una guia per redactar textos de lectura fàcil. 4) Exemples d’enunciats de lectura fàcil d’exercicis i activitats escolars. 5) Models de comunicats de lectura fàcil del centre educatiu a les famílies. 6) Inventari de verbs en alumnat nouvingut de llengua no romànica. http://xtec.cat/~jserra18/ . http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200708/memories/1740m.pdf

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA D'ACOLLIDA, IMPULS A LA LECTURA I BLOCS SOBRE LA LECTURA, LLENGUA CATALANA, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *