LECTORS EFECTIUS A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Aquesta és la pàgina d’un bloc de l’Xtec de’n Joan Marc Ramos Sabaté http://blocs.xtec.cat/jmrs/gestos-lectors/on podreu trobar tota la informació al voltant de la seva llicència d’estudis “Gestos professionals per fomentar gestos lectors efectius” atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya al llarg del curs 2008-2009 http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1865Des del convenciment que molts professionals reclamen l’ensenyament explícit de la comprensió lectora i de les estratègies de lectura tant a primària com asecundària, l’objectiu de la seva recerca és aportar dades i instruments de reflexió que afavoreixin la presa de consciència dels continguts referits a la competència lectora que s’assoleixen a primària i els que s’han d’assolir a l’educació secundària, a fi de facilitar una programació eficaç i, també, de generar uns gestos professionals que s’hi adeqüin. Trobareu l’enllaç a la memòria definitiva:    http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1865m.pdf , l’enllaç a l’última versió de la memòria i a la resta de documents (i la data d’actualització), així com  el llistat d’activitats dutes a terme amb la finalitat de difondre les seves conclusions.

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, IMPULS A LA LECTURA I BLOCS SOBRE LA LECTURA, LLENGUA CATALANA, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *