SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT -SEP-

El SEP es planteja com un recurs per millorar la resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge dels alumnes i avançar en un dels objectius del Pla de Govern 2011–2014: reduir a la meitat el fracàs escolar per aconseguir que cap nen o nena es quedi enrere, i per augmentar l’èxit educatiu de tots.Orientacions, activitats i materials

El recull que trobareu en aquestes pàgines és una selecció de diferents materials, adreçada al professorat, que poden ser utilitzats com a referència, com a model, amb la voluntat que ajudin els mestres i els alumnes a avançar i millorar en els seus aprenentatges.

Les orientacions i les activitats van adreçades a les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària per utilitzar-les d’acord amb les dificultats i necessitats dels alumnes, no tan sols segons l’edat dels alumnes.

Per ajudar a centrar el treball que es realitza en el cicle de parvulari de l’etapa d’educació infantil en els aspectes relacionats amb la matemàtica
CREAMAT
Materials i instruments per ajudar a la detecció i identificació d’alumnat SEP
SEP Departament d’Ensenayment
Orientacions metodològiques per a les pràctiques d’ensenyament, d’aprenentatge i d’avaluació.
SEP Departament d’Ensenayment
Gravació d’un tipus d’agrupament en petit grup i treball autònom a l’aula de 2n d’educació primària.
Escola Santa Margarida (Quart)

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in RECURSOS, TUTORIA I ORIENTACIÓ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *