CORRECCIÓ GRAMATICAL ON LINE PER A L’ESO I EL BATXILLERAT

 

En aquest lloc web anomenat GRAMMARLY els alumnes poden fer la comprovació de la correcció gramatical de l’anglès. Adequat per a l’ESO i el Batxillerat.

Grammarly is an automated proofreader and a personal grammar coach: You can check a writing for grammar, punctuation, style and much more.

Key Product Benefits

  • Instantly proofread your text and correct
    over 150 types of errors.
  • Enhance your vocabulary usage with
    context-optimized suggestions.
  • Avoid plagiarism by checking for originality and generating citations.

http://www.grammarly.com/

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, LLENGÜES ESTRANGERES, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *