UN PROGRAMA PER AL PROFESSORAT PER FER TREBALL EN EQUIP

Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar

El Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar) està format per un conjunt d’actuacions encaminades a ensenyar a l’alumnat a treballar en equip. El Grup de Formadors sobre Educació Inclusiva del Centre d’Innovació i Formació Educativa (CIFE) de la Universitat de Vic, en estreta relació amb el Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD), també de la Universitat de Vic, posa aquest Programa, a través d’un procés de formació/assessorament, a disposició del professorat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria per a què tinguin eines i recursos per canviar la seva manera d’ensenyar i l’estructura de l’activitat de les seves classes, tot ensenyant el seu alumnat a treballar en equip.

Es treballa en tres àmbits:

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, CIÈNCIES NATURALS (EXPERIMENTALS), CIÈNCIES SOCIALS, CONVIVÈNCIA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL, LLENGUA CATALANA, LLENGÜES ESTRANGERES, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *