MATERIAL ON-LINE D’INTERCULTURALITAT

Al Web http://www.ethicseducationforchildren.org//es prodreu trobar un Projecte de caràcter Educatiu i Didàctic  sobre la Interculturalitat elaborat per una ONG Japonesa amb el suport de la UNESCO i la UNICEF.  El material està editat però també es pot descarregar completament des del web. Està pensat per treballar a l’educació formal, no formal i informal. Es divideix en dos mòduls:  1. Comprendre’s a un mateix i als altres i 2. Transformar el món junts. Es treballen principalmetn quatre valors: Respecte, Empatia, Responsabilitat i Reconciliació.
El contacte d’aquesta ONG a Espanya és Laura López Bech i el seu correu és: llopez@arigatou.ch

 

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA D'ACOLLIDA, AULA ORDINÀRIA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *