UNA PRÀCTICA PEDAGÒGICA: L’AJUDA ENTRE IGUALS

Anàlisi d’una modalitat de pràctiques d’aprenentatge servei

ajuLa tesi de Maribel de la Cerda (Universitat de Barcelona) pren com a objecte d’estudi l’ajuda entre iguals, una modalitat educativa de pràctiques d’aprenentatge servei i d’educació en valors. Es tracta d’una investigació centrada en aquelles activitats en què els educadors aprofiten una diferència entre alumnes per institucionalitzar una relació d’ajuda. da. Pràctiques que a banda d’incidir sobre qüestions acadèmiques originen alguns dinamismes pedagògics que considerem bàsics per al creixement i per a la construcció personal de l’alumnat. La recerca neix amb dues pretensions fonamentals. En primer lloc, es planteja conèixer, observar, descriure i analitzar les pràctiques que s’utilitzen als centres educatius per afavorir les relacions interpersonals i els vincles afectius entre iguals. En segona instància, es proposa retornar a la comunitat educativa una fotografia d’allò observat per contribuir a millorar la pràctica pedagògica.

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA D'ACOLLIDA, AULA ORDINÀRIA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *