JORNADA D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES

01El CIREL, seguint els seus objectius de vincular la recerca i la innovació, en­carrega a sis experts un article que recull la seva mirada sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües en el moment actual.cabecera2
Aquesta publicació és el fruit de la recerca universitària, rigorosa i fonamen­tada. L’ objectiu és difondre’n els resultats, perquè arribin a la pràctica de l’aula i contribuir, així, a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.portada2

Els organitzadors de la jornada “La mirada experta” que va tenir lloc el dia 1 de juny de 2011, ens anuncien que han recollit les aportacions fetes pels assistents als tallers cafè-debat i les han incorporat al bloc de la jornada.

També hi trobareu la publicació dels articles escrits pels ponents.

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in CURSOS I CONFERÈNCIES. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *