INTERCANVIS ESCOLARS “RUTES LITERÀRIES”

 

 

 rutes1És un programa d’àmbit estatal, que té per objectiu complementar la formació a l’aula amb la realització d’un itinerari que gira a l’entorn d’un llibre, un personatge o un autor rellevant. Mitjançant aquest itinerari l’alumnat amplia el coneixement de la riquesa natural i cultural de les diferents comunitats autònomes, fomenta l’hàbit lector i reforça les matèries que expressen la diversitat cultural i lingüística de l’Estat.

Amb aquests objectius, el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport va crear una convocatòria d’ajudes per la qual alumnes de 3r i 4t d’educació secundària procedents de Catalunya fan una ruta literària organitzada pel Departament d’Educació d’una altra Comunitat Autònoma, i alumnes procedents d’altres comunitats participen a la ruta literària organitzada pel Departament d’Educació. Cada any, conjuntament amb la convocatòria d’ajudes, es publica el catàleg de rutes. Els centres que vulguin participar-hi han d’elaborar un projecte de participació d’acord amb les orientacions generals de la convocatòria, constituir un grup format per 24 alumnes i dos/dues professors/es i presentar la sol·licitudal Departament d’Educació.

http://boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17050.pdfRESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial «Rutas Literarias» durante el curso 2009/2010.Centres beneficiaris dels ajuts de la convocatòria 2009-2010Per a més informació: Departament d’Educació, Subdirecció General de Llengües i Entorn. Tel. 93.551.69.00, ext. 3824. Difusió d’experiències http://www.juglaresdehoy.blogspot.com/http://www.xtec.cat/lic/intro/intercanvi_rutes.htm

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *