UNITAT DIDÀCTICA: Mapa de la Vergonya

mapa1Aquest material pretén posar a l’abast de professorat i alumnat un seguit d’eines i recursos educatius perquè l’alumnat comprengui la importància de la ciutadania mundial, recerqui informació, construeixi el seu propi significat d’aquesta informació mitjançant l’anàlisi i es plantegi accions i les porti a terme de manera individual i col·lectiva per a transformar el món en el que viu.  
Unitat didàctica amb eines i recursos educatius perquè l’alumnat recerqui informació i construeixi el seu propi significat a partir de l’anàlisi; l’objectiu és poder dur a terme accions que transformin el món. El punt de partida són els objectius del mil·leni i el mapa de la vergonyaS’ha publicat  ja la proposta didàctica que es va encarregar a uns Col·laboradors per treballar el Mapa de la Vergonya, i que properament el faran arribar a tots els Centres de Catalunya.
Escola oberta:http://www.xtec.net/escola/index.htm
Recursos / Ciències socials:
http://www.xtec.net/recursos/socials/index.htm Recursos / Ciències socials / El món actual: http://www.xtec.net/recursos/socials/mon.htm
Properament es publicarà a la portada de la XTEC, a la part central, i a l’ESPAI LIC.

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA D'ACOLLIDA, AULA ORDINÀRIA, CONVIVÈNCIA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *