Arxiu de la categoria: AULA D’ACOLLIDA

Voltem pel món 2011

Els alumnes de l’aula d’acollida de la nostra escola ens hem inscrit a l’activitat col·laborativa “Voltem pel món.”

“Voltem pel món” és una activitat col·laborativa entre professorat i alumnat al voltant de competències transversals en general, especialment les comunicatives.

A partir de la interpretació de textos audiovisuals i escrits, de diferents tipologies textuals, els alumnes fan activitats col·laboratives de comprensió, de construcció de textos, de recerca i elaboració d’informació, de coneixement de l’entorn. L’aula virtual i les TIC s’utilitzen com a instruments d’accés a la informació i de construcció del coneixement, TAC. En aquesta edició s’inclouran també activitats plurilingües.

La metodologia d’aprenentatge es basa en tècniques de treball per projectes, treball cooperatiu, treball en equip i en la construcció del coneixement.

Aquí hem penjat el vídeo de presentació dels alumnes de l’aula d’acollida de cinquè.

Els fruits de la tardor

Els alumnes de l’aula d’acollida ens expliquen com són alguns dels fruits de la tardor.