Un enemic del poble vs Aigües encantades

UN ENEMIC DEL POBLE I AIGÜES ENCANTADES

Henrik Ibsen va ser un important dramaturg i poeta noruec i també l’iniciador del teatre modern, especialment el drama, que va influir a mols altres autors. Una de les seves obres més importants és Un enemic del poble, es tracta d’una obra de tema polític que ha estat utilitzada al llarg dels anys per qüestionar-se si el sistema polític i social continua basant-se en temes purament econòmics. Per poder dur a terme aquest qüestionament, Ibsen comença l’obra amb el problema del balneari del poble. El doctor Thomas Stockmann denuncia que les aigües del balneari, que és la font principal d’ingressos al poble, són un problema per la salut. Tots els habitants del poble intenten amagar aquesta veritat i així aconseguir que aquest fet es quedi només com una denuncia del solitari doctor davant de tot un poble. Les postures que defensen cada personatge van evolucionant al llarg de l’obra ja que el conflicte econòmic i sanitari s’agreuja i l’obra acaba amb el judici del doctor fent que ell i la seva família hagin d’abandonar el poble.

L’obra d’Ibsen té un gran paral·lelisme amb l’obra Aigües encantades de Puig i Ferrater ja que aquest presenta un poble molt religiós i tancat que té un problema de sequera de fa molt temps i necessiten aigua per regar els seus camps. El conflicte es presenta quan el Foraster arriba al poble i diu que l’aigua que necessiten es pot aconseguir a partir d’un canal extraient-la dels gorgs de la Verge, que pels habitants del poble és un lloc sagrat i no es pot tocar per cap circumstància. L’obra acaba amb l’expulsió del Foraster del poble ja que té una mentalitat molt diferent a la de la majoria dels habitants. 

Una de les semblances més significatives és la importància dels personatges del doctor i del Foraster, els dos són els que tenen les idees diferents de tota la resta de persones del poble, ells són els que volen canviar les coses i intentar arreglar-les. El pas que fan plantejant el problema és molt important ja que fan que la resta de persones, encara que tinguin la mentalitat molt tancada, es puguin plantejar el problema que tenen i vegin que té solució. 

Una segona semblança significativa és la manera de pensar de la gent del poble. En cap de les dues obres cedeixen l’oportunitat d’intentar entendre i solucionar el problema sinó que es tanquen en les seves costums i maneres de pensar i fer les coses perquè diuen que així ja estan bé i no volen canviar res. 

I per últim també es pot comentar que en el final de les dues obres tant al doctor com al Foraster els acaben fent fora del poble, al doctor en un judici i al Foraster violentament, això també podria ser la primera diferència, en el cas del doctor el fan fora a través d’un judici però en el cas del Foraster ho fan tirant-li pedres pel cap i molt violentament. 

L’altra diferència que hi podem trobar és el problema que  és planteja en les dues obres, en Un enemic del poble, es planteja un problema sanitari en les aigües del balneari, que és la principal font d’ingressos del poble per tant aquests ingressos podrien perillar i provocar un problema econòmic. Per altra banda, en Aigües encantades es planteja un problema de sequera i de les seves collites que podria provocar un problema de fam molt greu i d’abandonament del poble.

En aquestes dues obres es poden veure moltes més semblances i diferències però aquestes són les més principals.