PAU 2018 – GEOGRAFIA – Estructura de l’examen i criteris d’avaluació

Estructura de l’examen

 1. La prova té una part comuna, valorada en 4 punts, i una part optativa, de 6 punts.
 2. La part comuna consta de dos exercicis (1 i 2). Cada exercici té un valor de 2 punts.
 3. La part optativa consta de tres exercicis (3, 4 i 5) i n’has de triar només dos. Cada exercici té un valor de 3 punts.
 4. Cada exercici està introduït per una font que pot ser un mapa, un gràfic, una taula de dades, una fotografia, un esquema gràfic, un text breu, etc.
 5. A cada exercici s’hauran de respondre 2 o 3 preguntes.
 6. Les preguntes estan orientades a l’avaluació de competències i poden ser de tipologia diversa, com per exemple:
  • Descriure, explicar, raonar i justificar un fenomen o fet geogràfic introduït per una font.
  • Relacionar unes dades amb les causes i conseqüències d’un determinat fet geogràfic.
  • Completar les dades d’una taula.
  • Localitzar comunitats autònomes, províncies, comarques, ciutats i els principals accidents geogràfics en un mapa d’Espanya i de Catalunya.
  • Definir els principals conceptes utilitzats en Geografia.

En totes les preguntes es valorarà positivament els continguts conceptuals i la utilització de la terminologia geogràfica, la precisió, l’ordre i la claredat en l’exposició.

Criteris d’avaluació

Es tenen en compte els següents criteris:

 • Has de respondre les quatre qüestions amb concreció i claredat.
 • En tots els exercicis es valora la utilització dels termes i els conceptes de la Geografia i les capacitats d’anàlisi i de comunicació o síntesi dels elements, agents i processos implicats en els fenòmens geogràfics.
 • Es tenen en compte els següents aspectes generals: una correcta estructura i organització de la resposta, l’ordre lògic, la precisió i el rigor conceptual, la capacitat d’argumentació, la comprensió i comunicació dels coneixements, la riquesa del llenguatge emprat (especialment pel que fa a la utilització del vocabulari específic de la Geografia).
 • La correcció gramatical, l’ortografia, la presentació i una cal·ligrafia llegible també es valoren.

Informació addicional de la matèria

ORIENTACIONS PER A L’EXAMEN DE GEOGRAFIA. PAU 2018

PROVES MODEL EXAMEN

PAUTES DE CORRECCIÓ DEL MODEL DE NOU EXAMEN

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *