Proves Diagnòstiques de 3r d’ESO

Avaluació ESOEl dia 15 d’octubre es faran al nostre centre les proves dianòstiques per avaluar les competències lingüística i matemàtica dels  alumnes que tenen una edat entre 14 i 15 anys,  es a dir aquells alumnes que actualment estan cursant el 3r curs de l’ESO.

 

Aquestes proves es basen en les competències bàsiques del currículum treballat a 2n d’ESO i són proves d’elaboració externa però de correcció interna, que organitza el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Tot i tenir un caràcter diagnòstic, tenen també un valor com un instrument avaluador  dels alumnes, i per tant els seus resultats seran recollits en el butlletí de la 1ª avaluació, formant part de la nota de les matèries respectives.  Conjuntament amb el butlletí, es previsible que es faci un  informe d’aquesta avaluació per comunicar-ho a les famílies.

Les proves de cada matèria es faran simultàniament, en les aules respectives de cada grup. El temps de realització de cada prova és d’1 hora.

Models de Proves del  2013:

CATALÀ

CASTELLÀ

MATEMÀTIQUES


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.