Informacions d’Inici de Curs 2014-15

Us informem d’aspectes importants respecte a la preparació i començament del proper curs 2014-2015

COMENÇAMENT DE CURS

Dilluns, 15 de setembre: Enguany, la presentació i l’inici del curs 2014-2015 és el 15 de setembre, a la sala d’actes seguint l’horari indicat:

a les 10 hores: 1r d’ESO

a les  11:00 hores: 2n d’ESO

a les 11:30 hores:  3r d’ESO

a les  12:00 hores: 4t d’ESO

a les 12:30 hores : 1r i 2n de Batxillerat

MATERIAL ESCOLAR

Llibres de text

·    Podeu consultar el llistat de llibres de text per al curs 2014-15 accedint a la pàgina de la nostra web

http://blocs.xtec.cat/isantandreu/2014/07/4128/

.   Els alumnes que estan pendents de setembre millor que comprin els llibres en setembre.

·    No compreu el llibre de Francès (matèria optativa de 1r) fins haver fet la tria de matèries optatives un cop ha començat el curs.

·   Tingueu present les diferències que es poden tenir si es cursa el 3r A o 4t C  (itinerari per a cicles formatius) respecte els altres cursos.

·    GRUPS D’OPTATIVES DE 4t i Batxillerat: Abans de comprar els llibres de 4t d’ESO i Batxillerat, assegureu-vos de les matèries optatives de 4ti les matèries de modalitat de cada Batxillerat que cursaran els alumnes.

Informació sobre el sistema dels llibres Ecobook Iddink: Tf  902 565 411. Adreceu-vos a la pàgina de la nostra web http://blocs.xtec.cat/isantandreu/2014/07/reutilitzacio-dels-llibres-de-text/

L’AMPA posa a la venda lots de llibres de lectura de Castellà de l’ESO a un 50%. Estigueu atents a les informacions de setempre per aconseguir aquests llibres.

Llibres digitals. En cas que no compreu els llibres a l’empresa Iddink, heu de fer l’ingrés corresponent als llibres digitals i a altres materials al compte de l’institut.

Ordinadors Els alumnes faran servir un ordinador portàtil. Tingueu en compte :

–          La mida mínima de la pantalla ha de ser de 10 polzades

–          El sistema operatiu ha de ser Windows o Linux (no pot ser Android)

 CALENDARI ESCOLAR

15 de setembre, inici del curs.

Del 24 de desembre de 2014 a 7 de gener de 2015, ambdós inclosos: Vacances de Nadal.

Del 28 de març a l’6 d’abril de 2015 ambdós inclosos: Vacances de Setmana Santa.

19 de juny, fi de curs.

Són festius els següents dies:

11 de setembre (La Diada de Catalunya)

24 de setembre (La Mercè)

1 de maig (Dia del Treball)

1 de juny (canvi de la festivitat local de Pasqua Granada, anunciada per l’ajuntament de Barcelona, per evitar la coincidència amb les eleccions municipals)

Els 3 dies festius de lliure disposició pel centre recomanats per la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal i  aprovats en el Consell Escolar són:

3 de novembre.

16 de febrer.

29 de maig (canvi del dia de lliure elecció aprovat en el CE del 17 de desembre 2014, a proposta del consell escolar municipal))

HORARI

Durant el curs 2014-15 serà vigent l’horari compactat.

ESO  i  Batxillerat :  De dilluns a divendres de 8:00 a 14:40

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ

1-2 de setembre

S’han de presentar tots els alumnes amb matèries pendents (1 o més matèries). Aquests alumnes han de presentar les feines d’estiu el dia de l’examen de recuperació.

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE: ESO

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE: BATXILLERAT

PRESENTACIÓ  D’ACTIVITATS D’ESTIU

Alumnes amb alguna matèria pendent per recuperar: El dia de l’examen de recuperació (1-2 de setembre)

Alumnes amb tot aprovat (voluntari): Durant la primera setmana de classes, al nou professor de la matèria.

Aquests treballs seran avaluats i comptaran com a primera nota en la primera avaluació. Recordeu que són obligatoris en la recuperació de les matèries pendents de l’alumne/a.

MATRÍCULA DELS ALUMNES AMB MATÈRIES PENDENTS

Després de l’avaluació extraordinària de setembre, es faran efectives les matrícules del 2014-15 als cursos que corresponguin. El dia 4 de setembre a partir de les 16:30 hores se sabrà l’assignació de tots els alumnes als grups-classe del curs 2014-15. Es farà públic al web de l’institut i al tauler d’anuncis.

 REUNIONS DE PARES D’INFORMACIÓ PER CURSOS

1r d’ESO: Dia 8  de setembre, dilluns  a  les 18 hores.

1r i 2n de Batxillerat:  Dia  17 de setembre, dimecres a  les 18 hores.

Les reunions de pares dels cursos 2n, 3r i 4t d’ESO tindran lloc a finals d’octubre amb l’objectiu de comentar els resultats de les preavaluacions.

2n d’ESO: Dia  22 d’octubre, dimecres a  les 18:30 hores.

3r d’ESO: Dia  28 d’octubre,  dimarts a  les 18:30 hores.

4t  d’ESO: Dia 29 d’octubre, dimecres a  les 18:30 hores.

La primera part de la reunió es fa a la sala d’actes, a continuació cada tutor/a  amb els pares i mares dels alumnes del seu grup anirà a l’aula corresponent.

ESPAI “ESCOLA – PARES”

Al llarg del curs s’oferiran activitats de formació i suport a les famílies,  com les reunions de tutoria de 1r d’ESO per treballar les tasques i responsabilitats compartides escola–família en l’educació,  xerrades organitzades per l’AMPA sobre temes relacionats amb l’adolescència i les formes d’abordar els problemes que es plantegen en aquesta etapa, etc.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’INSTITUT

L’AMPA de l’Institut Sant Andreu organitza activitats complementàries entre les quals destaquem les següents:  Ball Modern  (dilluns i dimecres, 1r grup de 16 a 17, 2n grup 17 a 18 )  Teatre (dimarts de 16 a 17:30)  Guitarra (dimarts de 17:30 a 18:30). Escacs ( dimarts 17:30 a 18:30)

Speaking English  (dijous de 16 a 17 i de 17 a 18)   Zumba (dimarts de 19 a 20h)  Percussió

 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU

Activitats esportives

Futbol sala Masculí i  Femení

Les activitats esportives s’organitzen des del Departament d’Educació Física i  els alumnes seran informats pels propis professors d’aquest departament a l’inici de curs.

Associació esportiva escolar IES Sant Andreu té com a objecte bàsic el foment, l’organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva en el nostre centre docent , dins i fora de l’horari lectiu, amb activitats internes i externes, tot potenciant la dimensió educativa de l’esport i sempre tenint en compte el nostre projecte educatiu de centre.

BIBLIOTECA DE L’INSTITUT

Durant les tardes excepte divendres, està previst que la Biblioteca del centre estigui oberta per a la consulta i préstec de llibres, ús d’ordinadors i estudi, en horari de 15:30 a 18:30 hores.

Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un bon estiu i us esperem el dia de les reunions convocades per cursos.

 Molt  cordialment,

Ramon Margalef, Director


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.