El DELF escolar

El ministeri francès de l’educació Nacional i de l’ensenyament superior proposen una àmplia gama de certificacions en francès llengua estrangera (diplomes i tests) per validar les competències en francès, des dels primers aprenentatges fins als nivells més avançats.
L’oferta està adaptada a tots els públics i edats. Està harmonitzada sobre l’escala dels sis nivells del Marc europeu comú de referència per les llengües.
Els diplomes (DELF i DALF) són independents i ratifiquen el domini de les quatre competències lingüístiques. No caduquen, no tenen una durada limitada.
Estan validats per un equip d’experts en avaluació, aquestes certificacions estan reconegudes internacionalment i s’utilitzen freqüentment pels ministeris estrangers encarregats de l’educació.

 

DELF B2
utilisateur
indépendant
DELF B1
DELF A2
utilisateur
élémentaire
DELF A1

El següent grup d’alumnes de la professora Olga Salinas de l’Institut Sant Andreu ha obtingut la titulació amb una bona qualificació:

 

MARC RUIZ INGLÉS.. Examen  A2

INÉS RUBIO ORTEGA..Examen  A2

IVAN VÉLEZ CLIMENT..Examen  B1

SANDRA GARCÉS LAGUARTA..Examen  A2

LOTFI ARABBATE AKOJOU..Examen  A2

 

Moltes felicitats!!


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.