Informació a les famílies sobre la convocatòria de vaga

Davant la convocatòria de vaga que ha plantejat el sindicat d’estudiants pels dies 22, 23 i 24, i els sindicats per al dia 24, els informem que els alumnes de l’institut han votat fer-ne els dies 23 (manifestació d’alumnes) i 24 (manifestació de pares, professors i alumnes) .

No obstant, l’institut Sant Andreu estarà obert el dia 23 i es mantindran les activitats pels alumnes de 1r i 2n d’ESO. I igualment els alumnes que no facin vaga poden tenir classe amb els seus professors.

D’altra banda, el dijous 24 d’octubre s’ha convocat una jornada de vaga general a l’ensenyament públic a Catalunya i a tot l’Estat espanyol. Està previst que una part del professorat s’adhereixi a aquesta convocatòria. No obstant això, us recordem que el centre serà obert i els alumnes que vinguin seran atesos d’acord amb els serveis mínims previstos a l’ordre del Departament d’Empresa i Ocupació (Ordre EMO/ 77/ 2013 de 7 de maig).
Els alumnes de 1r i 2n Batxillerat i 3r i 4t d’ESO han fet el procès de valoració, votació i notificació als tutors del resultat de les assamblees, amb el compromís que en cas d’acceptar fer vaga, l’alumne/a menor d’edat ha de presentar un justificant amb la signatura dels seus pares donant l’autorització.

vaga 24

CARTA INFORMATIVA


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.