Antropologia filosòfica

Tres maneres diferents d’entendre què és l’home:

1. Dualisme: L’home és un compost de cos i ànima (cos-consciència, cervell-ment), aquestes són dos tipus de realitats completament independents. Té el seu origen en tradicions orientals, filòsofs grecs com Pitàgores, Plató i Aristòtil van defensar aquesta concepció. Aquesta manera d’entendre l’home arriba a l’època moderna de la mà de Descartes.

2.15 Descartes: La independència entre el pensament i el cos.

 

2. Monisme: L’home és una realitat única.

“El que som, el que cadascun de nosaltres és, el que vostès són, el que jo sóc … és aproximadament 100 bilions de robots cel·lulars. Això és del que estem fets. No hi ha cap altre ingredient.” (Daniel Dennet.

  • L’idealisme dóna prioritat a l’esperit respecte al cos. Afirmen que la realitat, el món material, i per tant també el nostre cos, és fonamentalment un constructe de la ment. L’idealisme suposa que els objectes no poden tenir existència sense que hi hagi una ment que estigui conscient d’ells.

    2.16 Schopenhauer: El món com representació

     

  • El materialisme dóna prioritat al cos respecte a l’esperit. El contingut de la nostra ment (els records, les emocions, el pensament, la nostra identitat…) existeix a conseqüència de la complexitat del nostre cos.

2.17 Daniel Dennet: Els humans només som un conjunt de cèl·lules

2.18 Punset: L’ànima està al cervell

2.19 Laplace: Determinisme

2.20 Moravec: Home i ordinador

 

3. Existencialisme: L’home com a projecte. Els éssers humans tenen una naturalesa oberta al món, configuren el què són a partir de les seves accions lliurement elegides. Filòsofs que defensen aquesta concepció de l’home: Heidegger, Sartre, Ortega y Gasset…

2.21 Sartre: L’existència precedeix l’essència

2.22 Ortega y Gasset: L’home com a projecte

 

L’home: animal simbòlic.

 

El miracle d’Anna Sullivan. Director: Artur Penn

Aquesta pel·lícula està basada en fets reals. Helen Keller és una nena que al cap de pocs mesos de néixer va quedar cega i sorda. Amb l’obstinació de la seva institutriu Anna Sullivan, Helen aconsegueix adquirir un llenguatge i un món.

 

2.23 Hellen Keller: El miracle d’Anna Sullivan

2.24 Cassirer: L’home és un animal simbòlic

2.25 Hipòtesi Sapir-Wolff: El llenguatge talla de diferents maneres el món

2.26 Gadamer: El món i el llenguatge

2.27 Gadamer: Els humans estem immersos dins una tradició i sotmesos a uns prejudicis

 

 

 Documental “Què ens fa humans?”, una aproximació des de la ciència i la filosofia, realitzat per l’equip de “Soy Cámara” del CCCB. Planteja qüestions sobre el determinisme i del lliure albir, el problema de la identitat i el de la consciència.