Transport

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

PER ALS ALUMNES D’ESO DE L’IES BAIX MONTSENY, CURS 2007-2008

El Departament d’Educació, a través dels diferents consells comarcals, garanteix el transport escolar o els ajuts individuals de transport als alumnes que cursen l’ensenyament secundari obligatori fora del seu municipi de residència.

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Vallès Oriental facilita el transport escolar dels alumnes de Vallgorguina, Gualba i la Batllòria a l’IES Baix Montseny. Mitjançant un acord amb l’Ajuntament de Sant Celoni, el servei s’amplia als alumnes d’ESO de Sant Celoni malgrat que el transport escolar dins el municipi no és un servei de prestació obligatòria. El curs 2007 – 2008 el servei de transport escolar a l’IES Baix Montseny pels alumnes de Sant Celoni només s’oferirà per a 1r i 2n d’ESO. El número de places de transport que queden per als alumnes que viuen a Sant Celoni vénen determinades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

El servei de transport escolar fins a l’IES Baix Montseny s’iniciarà el proper dimecres 12 de setembre. L’horari de sortida i les parades dels dos autocars que realitzaran el servei seran els següents:

Autocar 1 Autocar 2

8.00 h Gualba de Dalt 8.00 h La Batllòria

8.10 h Les Borrelles 8.05 h Gualba de Baix

8.15 h Sant Ponç (c/ Bruc) 8.15h Illes Belles(Ctra.Comarcal-c/ Canàries)

8.20 h Puigdollers 8.20 h Av. de la Pau (c/ Rajoleria)

8.25 h IES Baix Montseny 8.25 h IES Baix Montseny

L’horari de tornada de l’IES Baix Montseny serà:

dilluns, dimarts i dijous a 17:30 de la tarda,

dimecres a les 13:00 i divendres a les 14:00 h.

A la tornada, els autocars faran les mateixes parades que a l’anada.

L’import de la targeta de transport és de 61’67 € cada trimestre. Aquest import ve determinat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Per adquirir la targeta de transport:

Passeu per la Rectoria Vella la setmana del 3 al 7 de setembre, de 10 a 2 del migdia. El pagament de l’import del primer trimestre (61’67 €) es pot fer mitjançant targeta de crèdit.

També podeu fer el pagament de la targeta de transport del primer trimestre a l’oficina de la Caixa Laietana (c/ Major, 95), número de compte: 2042-0064-96-3110000094. En aquest cas, haureu de lliurar el resguard del pagament i recollir la targeta de transport a la Rectoria Vella. Abans d’anar a la Caixa Laietana cal que passeu per la Rectoria Vella per apuntar-vos a les llistes dels autocars.

NORMATIVA PER A LA UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR

CURS 2007-2008

Per tal que el servei de transport escolar funcioni de forma satisfactòria per a tots els alumnes, és important respectar la normativa següent durant el recorregut:

· Tots els alumnes han d’utilitzar l’itinerari i la parada que tenen assignat en el seu carnet de transport.

· Els alumnes no podran canviar d’itinerari ni de parada si no és amb una autorització del Consell Comarcal.

· Els alumnes han de dur el carnet de transport escolar corresponen –personal i intransferible-.

· Ser puntuals a la parada.

· Pujar i baixar de forma ordenada, sense donar empentes ni cridar.

· Respectar en tot moment les persones encarregades del servei de transport i complir les seves indicacions (acompanyant/a, conductor/a i supervisor/a).

· Respectar els companys amb qui es comparteix el servei: no cridar, no insultar, no donar cops o dur a terme qualsevol tipus d’acció que pugui molestar.

· Durant el trajecte els alumnes han d’estar asseguts correctament en el lloc que els assigni el/l’acompanyant i/o supervisor/a.

· Respectar el seient, les cortines, els vidres, els cendrers i tot el que hi ha a l’autocar.

· Els alumnes no poden obrir les finestres.

· No és permès de menjar.

· No és permès de fumar.

· No és permès d’aixecar-se del seient ni quedar-se dret al passadís fins que l’autocar estigui parat.

Les persones encarregades del servei de transport (acompanyants/supervisors) comunicaran, per escrit, qualsevol incidència que pugui haver-hi durant el trajecte, pel que fa al comportament dels alumnes, a la direcció de l’escola.

L’incompliment reiterat d’alguna d’aquestes normes pot ser motiu de retirada del carnet de transport i, per tant, del dret d’ús d’aquest servei.

Els usuaris del transport no obligatori que no facin servir el transport habitualment, sense causa justificada, perdran la plaça automàticament.

Els usuaris del transport no obligatori que no abonin les quotes establertes, perdran la plaça automàticament.

En cas que a un usuari del transport escolar, no el passin a recollir per la parada i no hi hagi autorització per tal que es quedi sol, aquest anirà fins el final de ruta i desprès se l’acompanyarà a la Guardia Urbana.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *