Tag Archives: administració

Convocatòria única de subvencions i ajuts del Departament d’Educació

Benvolguts/des,

Enguany el Departament d’Educació convoca de forma única una línia de
subvencions adreçades a famílies, alumnat, centres, ajuntaments i AMPAs.
Donat el ventall de destinataris dels fitxers adjunts us ho faig arribar
perquè entre tots ens ho mirem i actuem amb celeritat donat el cas. Ja
veureu que hi ha propostes que fan que ja han caducat però a partir del 12
de març se n’obren d’altres i algunes d’interessants.
D’estar algú interessat feu-me arribar la vostra petició i amb la normativa
en mà (DOGC 5336) actuarem.

Ben cordialment,

Jordi Bort,

Quad Re Quad Re granfjsh