Tag Archives: Matemàtiques

MatesBat1

Presentació

0-Inicial

1-Nombres Reals

2- Nombres Complexos

Nombres reals. Operacions

Intervals

Logaritmes. Apunts

Polinomis

Equacions 1

Equacions 2

Equacions 3

Funcions

Limits 1

Trigonometria 1

Trigonometria 2

Trigonometria 3 

Fórmula d’Heró

Vectors en el pla

Rectes en el pla

Mètriques en el pla

Còniques 1

Cóniques 2

Còniques 3

Combinatòria

Estadística 1

Estadística 2

Probabilitat 1

Probabilitat 2

Probabilitat 3

Distribució Binomial

Distribució Normal