A través d’un viatge musical per diferents audicions de generes i compositors ben diferents, ens connectem amb situacions viscudes per deixar registre gràfic amb l’ajuda del moviment corporal.

Continuem el que hem trobat però mai desfem res del que trobem, encara que no ens agradi (ho podem modificar o posar-hi el nostre estil).

L’obra és de tots!