setembre 2015

Jerarquia tonal amb els ulls tapats.

Amb els ulls tapats es tracta de buscar el lloc que ocupa cadascú segons l’ordre de l’escala Major.

General

Tallers i racons d’experimentació sensorial amb l’òptica i l’acústica.

Es proposen diferents tallers d’experimentació per tal d’entrar en la teoria del color i l’harmoni musical. Són tallers oberts en els quals els alumnes escolleixen l’itinerari que volen fer amb el compromís de realitzar-los tots en un període establert. Són taller que funcionen simultaniament i per tant es configuren diferents equips-grups.

General