setembre 2016

L'ona del futur. Projectem l'energia dels nostres somnis.

L’ona del futur. Projectem l’energia dels nostres somnis.

L’ona del futur. A partir de l’espectre d’ona elaborem un quadre amb la nostra ona del futur. Ens imaginem un somni, un desig pel futur i dibuixem amb carbonet l’ona del nostre nom, sense aixecar el carbonet i seguidament dibuixem, escribim, … el nostre somni / desig. Una vegada fet el quadre el compartim amb parelles. Per finalitzar l’activitat presentem el nostre quadre a la resta del grup. Ens situem amb el quadre davant nostre i mirant el grup, tanquem els ulls i “somiem” ens imaginem el nostre somni (la resta del grupo observem la transformació en el seu rostre), quan es produeix la transformació al rostre fem una passa endavant i respirem la sensació agradable de tenir el somni… (anclem aquesta sensació) i fixem el somni de carbonet amb fixador!

General
Harmonies, llum, aigua i colors. Com vibro energèticament. Freqüències i valors de la nostra identitat.

Harmonies, llum, aigua i colors. Com vibro energèticament. Freqüències i valors de la nostra identitat.

Creem una obra d’art efímer. A partir del diagrama de colors amb la identitat de cadascú i la seva harmonia sonora, creem una instal·lació audiovisual col·lectiva.

Amb ampolles plenes d’aigua tintada amb diferents colors i llanternes, projectem sobre una base de color per observar la seva interacció i quins matisos podem explorar i experimentar. Aquesta base de color correspon a l’harmonia d’una triada musical que genera un acord Major o menor i les tensions que produeixen els colors que hi sobreposem generant noves sonoritats i contrastos visuals. Acompanyem la instal·lació amb un metal·lòfon contralt, un metal·lòfon alt i un carilló. Cadascun dels tres instruments produiran el so de la tònica, la tercera i la quinta de l’acord per tal de generar l’harmonia del color base. També reforçarem la tònica de l’acord amb campanes per genera una vibració major. La interpretació és lliure sempre i quant es respecti l’haromia del so i color i conectats amb les qualitats i valors de cadascú.

General