L’ona del futur. Projectem l’energia dels nostres somnis.

“”Los resultados demuestran que los fenómenos de sonido en los procesos biomoleculares son más importantes de lo que se pensaba. Hemos detectados sonidos de varios terahercios que alteran nuestra comprensión de las reacciones bioquímicas”.

Klaas Wynne

ACTIVITAT 7: L’ona del futur.
El principal objectiu d’aquesta proposta, es mostrar d’una manera creativa el concepte d’energia en la seva forma sonora. L’energia es defineix com “la capacitat de moure un cos de massa donada per l’aplicació d’una força”. La paraula energia deriva de la paraula grega energeia i va aparèixer per primera vega a l’obra d’Aristotil al segle IV aC. Gottfied Leibniz (1646-1716), filósof i matemàtic alemany, la va definir com el producte de la massa d’un cos per la seva velocitat al cuadrat mv2.
OBJECTIUS:

– Experimentar les diferents possibilitats de les ones sonores.

– Cercar informació sobre el nom de cadascú.

– Valorar la riquesa i importància del nostre nom.

– Interpretar de manera creativa els nostres somnis.

– Gravar el nostre so i explor-ne el seu espectre d’ona.

– Compartir el treball propi amb la resta de companys i valorar l’esforç i les qualitats de cadascú.

– Formular hipòtesis sobre els efectes físics del so.

– Explorar les possibilitats i efectes del so i el seu impacte.

– Extreure conclusions un cop feta l’experimentació i enumerar les evidències i/o lleis.

DATA I DURADA DE L’ACTIVITAT:

2 sessions

MATERIAL I RECURSOS:

Materials:

Ordinador, Amplificador, sintetitzador, carbonets, fulls de paper, impresora, fixador, campana de vidres, despertador, espelmes i encenedor, guixos de colors, Rotlle de paper “Kraft”, altaveu, connectors, tablet o sintetizador, cartolina, guixos, colors.

METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT:

Partim de l’exploració sonora iniciant diversos experiments físics per experimentar i elaborar hipòtesis.

Experiment 1) La física del so és estudiada per l’acustica que tracta tant de la propagació de les ones sonores en els diferents tipus de mitjans continus com la interacció d’aquestes ones sonores amb els cossos físics. Les vibracions mecàniques que poden ser interpretades com a so són capaces de viatjar a través de tots els estat de la matèria: gasos, líquids, sòlids i plasmes. El so requereix un medi material com a suport per a ser transportat, per tant, no pot viatjar a través del buit.

Observem que passa dins d’una campana de vidre on deixem una espelma encesa i un rellotge despertador (sonant). Què passarà quan a la campana s’acabi l’oxigen?

Experiment 2) Observem els efectes de l’energia sonora. Observem la força de les ones sonores i explorem amb diferents volums (intensitat sonora), timbres, ferqüències, tons, etc..

Aquesta activitat proposa el repte d’experimentar com podem veure l’energia sonora invisible als nostres ulls.

Quan ens comuniquem oralment, hi ha un missatge que emet l’emissor i que el receptor rep pel canal auditiu però que és allò que surt de la nostra boca i arriba a la nostra orella? hi ha alguna cosa que evidentment viatja a través de l’aire però que els nostres ulls no perceben.

A través de l’experiment podrem observar quins efectes produeixen els sons i quines diferencies s’aprecien amb diferents tipus de freqüència.

Quines cosses no es veuen però si que percebem la seva energia? Hi ha coses invisibles als ulls però sensibles per al nostre cor?

Pintem sucre amb diferents guixos de colors. Posem una cartolina damunt d’un altaveu que farà la funció de membrana. Amb un sintetitzador emetem diferents sons i freqüències per poder observar els efectes. Dediquem temps a l’experimentació per tal d’extreure evidències dels fets i les causes. Obrim un debat entorn allò que es invisible pels nostres ulls però que ens arriba energèticament.

Activitat 3) Gravem el nostre nom amb una aplicació informatica que transforma el en la forma d’ona i espectre de freqüencia.

Activitat 4) Treball del nom propi. Origen del nom? Qui l’ha escollit? Que significa el nom pels nostre pare i mare? Hi ha algú més a la meva família amb el meu nom? …

Activitat 5) L’ona del futur. A partir de l’espectre d’ona elaborem un quadre amb la nostra ona del futur. Ens imaginem un somni, un desig pel futur i dibuixem amb carbonet l’ona del nostre nom, sense aixecar el carbonet i seguidament dibuixem, escribim, … el nostre somni / desig. Una vegada fet el quadre el compartim amb parelles. Per finalitzar l’activitat presentem el nostre quadre a la resta del grup. Ens situem amb el quadre davant nostre i mirant el grup, tanquem els ulls i “somiem” ens imaginem el nostre somni (la resta del grupo observem la transformació en el seu rostre), quan es produeix la transformació al rostre fem una passa endavant i respirem la sensació agradable de tenir el somni… (anclem aquesta sensació) i fixem el somni de carbonet amb fixador!

Observem que passa dins d’una campana de vidre on deixem una espelma encesa i un rellotge despertador (sonant). Què passarà quan a la campana s’acbi l’oxigen?

Experiment 2) Observem els efectes de l’energia sonora. Observem la força de les ones sonores i explorem amb diferents volums (intensitat sonora), timbres, ferqüències, tons, etc..
Activitat 3) Gravem el nostre nom amb una aplicació informatica que transforma el en la forma d’ona i espectre de freqüencia.
Activitat 4) Treball del nom propi. Origen del nom? Qui l’ha escollit? Que significa el nom pels nostre pare i mare? Hi ha algú més a la meva família amb el meu nom? …
Activitat 5) L’ona del futur. A partir de l’espectre d’ona elaborem un quadre amb la nostra ona del futur. Ens imaginem un somni, un desig pel futur i dibuixem amb carbonet l’ona del nostre nom, sense aixecar el carbonet i seguidament dibuixem, escribim, … el nostre somni / desig. Una vegada fet el quadre el compartim amb parelles. Per finalitzar l’activitat presentem el nostre quadre a la resta del grup. Ens situem amb el quadre davant nostre i mirant el grup, tanquem els ulls i “somiem” ens imaginem el nostre somni (la resta del grupo observem la transformació en el seu rostre), quan es produeix la transformació al rostre fem una passa endavant i respirem la sensació agradable de tenir el somni… (anclem aquesta sensació) i fixem el somni de carbonet amb fixador!
Materials / recursos:
Ordinador, Amplificador, sintetitzador, carbonets, fulls de paper, impresora, fixador, campana de vidres, despertador, espelmes i encenedor, guixos de colors.
Documentem i ens Autoavaluem:
MOTS!