abril 2016

Música, dibuix i dansa. Com ens expressem amb el moviment gràfic. Jo individualment, amb relació amb els altres, amb el suport de la tecnologia. Analitzem el traç dels moviments.

Música, dibuix i dansa. Com ens expressem amb el moviment gràfic. Jo individualment, amb relació amb els altres, amb el suport de la tecnologia. Analitzem el traç dels moviments.

General

Construcció de les taules per configurar les geometries sonores de diferents veus.

Construcció del projecte de taula de geometria sonora.

General

Melodies, graus conjunts, proximitat i contacte. Escolto i configuro la geometria sonora.

Geometria sonora. Diferents veus es combienen en una mateixa peça musical. Graus conjunts, proximitat, reconeixement auditiu ascendent i descendent. Treball cooperatiu. Diàleg entre la música i les matemàtiques. Melodia, harmonia i geometria.

General