febrer 2016

Amb els colors ens ajudem per configurar la progressió melòdica ascendent i posteriorment descendent. Seguim fidelment la lleialtat del model a l'hora de fer les repeticions.

Progressions melòdiques. Repetició i creativitat.

Amb els colors ens ajudem per configurar la progressió melòdica ascendent i posteriorment descendent. Seguim fidelment la lleialtat del model a l’hora de fer les repeticions.

General
Presentació a les XIV Jornades d’experiències d’aplicació de pedagogia sistèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Presentació XIV jornada d’experiències d’aplicació de pedagogia sistèmica.

Continuaren amb l’esplèndida i curiosa experiència “Harmonies de colors, com sono i vibro en el món. Una escola de dansa”. Escola Font del Roure de Masquefa, a càrrec de Teresa Alcántara Sabatés, directora de l’escola i mestra de primària i de música i Xavier Solé, cap d´estudis i mestre de música. Aquí veureu part del que va presentar. http://blocs.xtec.cat/harmonies/

General