Creem una obra d’art efímer. A partir del diagrama de colors amb la identitat de cadascú i la seva harmonia sonora, creem una instal·lació audiovisual col·lectiva.

Amb ampolles plenes d’aigua tintada amb diferents colors i llanternes, projectem sobre una base de color per observar la seva interacció i quins matisos podem explorar i experimentar. Aquesta base de color correspon a l’harmonia d’una triada musical que genera un acord Major o menor i les tensions que produeixen els colors que hi sobreposem generant noves sonoritats i contrastos visuals. Acompanyem la instal·lació amb un metal·lòfon contralt, un metal·lòfon alt i un carilló. Cadascun dels tres instruments produiran el so de la tònica, la tercera i la quinta de l’acord per tal de generar l’harmonia del color base. També reforçarem la tònica de l’acord amb campanes per genera una vibració major.  La interpretació és lliure sempre i quant es respecti l’haromia del so i color i conectats amb les qualitats i valors de cadascú.