Música, moviment i dibuix.

“…no estem interessats en els productes acabats, estem principalment interessats a viure l’experiència”.

Segni Mossi

ACTIVITAT: Música, moviment i dibuix.
Inspirats en el treball de Segni Mossi i partint que dansa i dibuix són dues maneres de fer una marca, experimentarem l’experiència d’aquesta idea. En les dues produccións de ball són els rastres de processos. Treballarem l’exploració, l’enfocament sensorial, la relació amb els altres, la superació de perjudicis i de la competitiviat.
OBJECTIUS:

– Donar valor al traç i alliberar-lo de qualsevol subordinació representativa.

– Facilitar la consciència del nostre cos i estimular el potencial motor i creatiu.

– Explorar la conexió entre les qualitats expresives dels movimetns del cos i les qualitats expressives del traç.

– Entretindres en el procés creatiu més que en el resultat.

– Considerar la experimentació com un mètode de treball.

– Guanyar confiança en un mateix i amb els demés a través d’una dimensió cooperativa.

– Desenvolupar la relació amb el grup i la socialització respectant i destacant el valor de les deiferencies existens en cada individu.

DATA I DURADA DE L’ACTIVITAT:

2 o 3 sessions.

MATERIAL I RECURSOS:

Materials:

Material de psicomotricitat.

Ceres de colors.

Paper Kraft.

METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT:

Es proposen 4 zones de treball pensader per fer-nos diferents preguntes i explorar la nostra posició respecte als altres.

– Espai1) Jo amb mi mateix i l’exploració dels meus límits (Imatge1, 8 i 9). Bocaterrosa amb una cera a cada mà explorem la circumferència que envolta el nostre espai i fins on podem arribar.

– Espai 2) Jo amb el meu impuls i l’ajut de la tecnologia (imatge2 i 7). Jo decideixo el meu impuls i la tecnologia distorsiona el meu moviment.

– Espai 3) Moviment coodirigit amb l’ajut de la tecnologia i l’impuls extern (imatge3). Quan jo decideixo deixar emprempta del meu traç. Com hem sento quan algu dirigeix el meu moviment?

– Espai 4) Moviment dirigit per altres, jo com a objecte (imatge3 al fons i imatge12).

http://blocs.xtec.cat/harmonies/2016/04/10/musica-dibuix-i-dansa-com-ens-expressem-amb-el-moviment-grafic-jo-individualment-amb-relacio-amb-els-altres-amb-el-suport-de-la-tecnologia-analitzem-el-trac-dels-moviments-en-construccio/