Emprenedoria

L’objectiu d’aquesta matèria és ajudar els alumnes a incorporar de ple la cultura emprenedora des de l’escola, des de les famílies i des de la societat, perquè tinguin la capacitat de decidir a consciència el seu propi destí quan s’incorporin al món laboral. Treballem en la sensibilització cap a l’emprenedoria, l’entrenament de les habilitats clau per emprendre i fonamentalment en la creació d’un business plan a partir d’una idea original. L’anglès és la llengua vehicular del programa, sempre adaptat al nivell dels estudiants..El programa finalitza amb una presentació en públic de tots els projectes, amb uns resultats espectaculars i els millors projectes es presenten al concurs Start-up organitzat per la Fundació Escola d’emprenedors.

Aquests són els projectes guanyadors d’enguany de tercer ESO ( B-CAM) i de primer de btx ( LOKASTICS):

My Dream House

Al llarg dels mesos de novembre i desembre vàrem desenvolupar  el projecte anomenat  “My dream house” a les aules de 1rE, 1rF i 1rG. En aquest projecte participàvem conjuntament els departaments d’anglès i visual i plàstica.
El projecte va constar de 3 fases:
1- Introducció / preparació: Des d’anglès, s’introduïa el vocabulari relacionat amb la casa. Al mateix temps, a EVP es va aprofundir en els conceptes de punt,  línia i pla des del punt de vista geomètric.
2- Disseny d’una casa. Adoptant com a base i exemple un model, els alumnes ideaven la seva pròpia casa, amb un esbós i una descripció i varen desenvolupar el projecte amb el programa online Foorplanner.
3- Presentació powerpoint de la seva casa. S’avaluava a nivell visual , tant la idea com el nivell de detall i el procés seguit . Finalment es va presentar oralment.